Christiana Restaurant

Christiana Restaurant Πάρος, Εστιατόριο Χριστιάνα Αμπελάς Πάρος

LOGO XRISTIANA

'' Φρέσκα ψάρια αλιείας μας ''

XRISTIANA   [info]

Tel/fax +30 2284051573

www.christianahotel.gr

[/info]

Τυπωσε